Bảo đảm kỹ thuật lữ đoàn tăng thiết giáp trong chiến đấu (dùng cho học viên cao học chỉ huy quản lý kỹ thuật, chỉ huy tham mưu kỹ thuật chiến thuật – chiến dịch)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bảo đảm kỹ thuật lữ đoàn tăng thiết giáp trong chiến đấu (dùng cho học viên cao học chỉ huy quản lý kỹ thuật, chỉ huy tham mưu kỹ thuật chiến thuật – chiến dịch)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5074-0
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng – Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết: Học viện Kỹ thuật quân sự – 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Bảo đảm kỹ thuật lữ đoàn tăng thiết giáp trong chiến đấu (dùng cho học viên cao học chỉ huy quản lý kỹ thuật, chỉ huy tham mưu kỹ thuật chiến thuật – chiến dịch)

Về tác giả: Bộ Quốc phòng – Học viện Kỹ thuật quân sự

Tìm mua sách nếu có bán: