Bảo tồn các loài quý hiếm (Chăm sóc hành tinh của chúng mình! Dành cho bạn nhỏ 3+)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bảo tồn các loài quý hiếm (Chăm sóc hành tinh của chúng mình! Dành cho bạn nhỏ 3+)
  • Mã ISBN: 978-604-88-8230-3
  • Tác giả: Josep Palau – Rosa M. Curto
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và TT Nhã Nam. Số 3 ngõ 361 Vũ Tông Phan, P. Khương Đình, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 12/12/2019

Thông tin về sách: Bảo tồn các loài quý hiếm (Chăm sóc hành tinh của chúng mình! Dành cho bạn nhỏ 3+)

Về tác giả: Josep Palau – Rosa M. Curto

Tìm mua sách nếu có bán: