Basic Workbook – 5A (Englishnow)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Basic Workbook – 5A (Englishnow)
  • Mã ISBN: 978-604-9888-18-2
  • Tác giả: Visang Education Inc
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần English Now Global. Tầng 4, Toà tháp A, Toà nhà Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In Trường Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Basic Workbook – 5A (Englishnow)

Về tác giả: Visang Education Inc

Tìm mua sách nếu có bán: