Bắt mạch những kẻ sợ yêu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bắt mạch những kẻ sợ yêu
  • Mã ISBN: 978-604-77-7006-9
  • Tác giả: Tamsen Firestone và Robert W. Firestone; Leslie S. Greenberg Ph.D. (viết lời tựa)
  • Nhà xuất bản: Thế giới
  • Biên tập viên: Trịnh Hồng Hạnh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền Thông Skybooks Việt Nam – Số 83, đường Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/02/2020

Thông tin về sách: Bắt mạch những kẻ sợ yêu

Về tác giả: Tamsen Firestone và Robert W. Firestone; Leslie S. Greenberg Ph.D. (viết lời tựa)

Tìm mua sách nếu có bán: