Bé biết nhiều nghề – Bé đau ở đâu? – 2+

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé biết nhiều nghề – Bé đau ở đâu? – 2+
  • Mã ISBN: 978-604-9890-96-3
  • Tác giả: Tác giả: Lee Kyung-hye; Minh họa: Fukuda Iwao
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Lê Thị Hằng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. 119 C5 Tô Hiệu, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, HN
  • Nơi in: Cty TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Bé biết nhiều nghề – Bé đau ở đâu? – 2+

Về tác giả: Tác giả: Lee Kyung-hye; Minh họa: Fukuda Iwao

Tìm mua sách nếu có bán: