Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Nghề nghiệp (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Nghề nghiệp (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17378-2
  • Tác giả: Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Vũ Huyền Trinh, Vũ Thị Thu Hằng
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH 1 thành viên in Tiến Bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Nghề nghiệp (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)

Về tác giả: Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thanh Giang, Vũ Huyền Trinh, Vũ Thị Thu Hằng

Tìm mua sách nếu có bán: