Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Phương tiện và quy định giao thông (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Phương tiện và quy định giao thông (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17379-9
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Giang, Trần Thị Thu Hoà
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH 1 thành viên in Tiến Bộ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Phương tiện và quy định giao thông (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Giang, Trần Thị Thu Hoà

Tìm mua sách nếu có bán: