Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Thế giới thực vật (Dành cho trẻ 5- 6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Thế giới thực vật (Dành cho trẻ 5- 6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20965-8
  • Tác giả: Đặng Bích Hồng, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Giang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/05/2020

Thông tin về sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Thế giới thực vật (Dành cho trẻ 5- 6 tuổi)

Về tác giả: Đặng Bích Hồng, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Giang

Tìm mua sách nếu có bán: