Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Trường mầm non (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Trường mầm non (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20949-8
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hiếu, Phan Lan Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Dương Minh Tâm
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH 1 thành viên in Tiến Bộ. Địa chỉ in 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình – Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Bé hoạt động và khám phá chủ đề (Theo chương trình Giáo dục mầm non) – Chủ đề Trường mầm non (Dành cho trẻ 3- 4 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Hiếu, Phan Lan Anh

Tìm mua sách nếu có bán: