Bé học toán (hành trang cho bé tự tin vào lớp 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé học toán (hành trang cho bé tự tin vào lớp 1)
  • Mã ISBN: 978-604-9975-54-7
  • Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH in Phong Phú, Phố Chợ Cầu , Thường Tín, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in Phong Phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Bé học toán (hành trang cho bé tự tin vào lớp 1)

Về tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh

Tìm mua sách nếu có bán: