Bé khám phá khoa học qua truyện đồng thoại – Bốn mùa rực rỡ – Mùa thu, mùa thu hoạch

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé khám phá khoa học qua truyện đồng thoại – Bốn mùa rực rỡ – Mùa thu, mùa thu hoạch
  • Mã ISBN: 978-604-0-22231-2
  • Tác giả: Đồng Tâm
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Vũ Thị Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần In và Văn hóa phẩm Hà Nội. Địa chỉ in Thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội, Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/04/2020

Thông tin về sách: Bé khám phá khoa học qua truyện đồng thoại – Bốn mùa rực rỡ – Mùa thu, mùa thu hoạch

Về tác giả: Đồng Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: