Bé khám phá môi trường xung quanh – Chủ đề bản thân (dành cho trẻ 4-5 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé khám phá môi trường xung quanh – Chủ đề bản thân (dành cho trẻ 4-5 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17017-0
  • Tác giả: Lê Thị Đức, Lê Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Bùi Thị Thanh Đào
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bé khám phá môi trường xung quanh – Chủ đề bản thân (dành cho trẻ 4-5 tuổi)

Về tác giả: Lê Thị Đức, Lê Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh

Tìm mua sách nếu có bán: