Bé khám phá môi trường xung quanh – Chủ đề giao thông (dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé khám phá môi trường xung quanh – Chủ đề giao thông (dành cho trẻ 5-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17031-6
  • Tác giả: Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Phùng Thị Tường, Trần Thị Ngọc Trâm
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hồng Mát
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bé khám phá môi trường xung quanh – Chủ đề giao thông (dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Về tác giả: Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Phùng Thị Tường, Trần Thị Ngọc Trâm

Tìm mua sách nếu có bán: