Bé khám phá môi trường xung quanh chủ đề Quê hương, Đất nước, Bác Hồ (dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé khám phá môi trường xung quanh chủ đề Quê hương, Đất nước, Bác Hồ (dành cho trẻ 3-4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17035-4
  • Tác giả: Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thuỳ Dương, Phan Ngọc Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN Công ti TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bé khám phá môi trường xung quanh chủ đề Quê hương, Đất nước, Bác Hồ (dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Về tác giả: Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thuỳ Dương, Phan Ngọc Anh

Tìm mua sách nếu có bán: