Bé làm quen với chữ số (Hành trang cho bé vào lớp 1)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé làm quen với chữ số (Hành trang cho bé vào lớp 1)
  • Mã ISBN: 978-604-55-6105-8
  • Tác giả: Chu Thị Uyển – ThS. Chu Thị Yểng
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Phát triển GD Trạng Nguyên – số 50, ngõ 48 Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH Đường Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bé làm quen với chữ số (Hành trang cho bé vào lớp 1)

Về tác giả: Chu Thị Uyển – ThS. Chu Thị Yểng

Tìm mua sách nếu có bán: