Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông (Dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông (Dành cho trẻ 3-4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-17849-7
  • Tác giả: Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Hiên
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hồng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH In và Thương Mại Việt Anh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/02/2020

Thông tin về sách: Bé làm quen với phương tiện và luật giao thông (Dành cho trẻ 3-4 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Kim Ngân, Nguyễn Thị Hiên

Tìm mua sách nếu có bán: