Bé làm quen với Tiếng Việt, tập 2. Theo mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dành cho bé từ 3 đến 4 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé làm quen với Tiếng Việt, tập 2. Theo mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dành cho bé từ 3 đến 4 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-9930-18-8
  • Tác giả: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
  • Nhà xuất bản: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Hồ Thị Thúy Kiều
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kinh Văn; 56 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM, Việt Nam
  • Nơi in: CTCP in Gia Định
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Bé làm quen với Tiếng Việt, tập 2. Theo mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dành cho bé từ 3 đến 4 tuổi)

Về tác giả: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long

Tìm mua sách nếu có bán: