Bé nhận biết môi trường xung quanh – Hoa – Flowers

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé nhận biết môi trường xung quanh – Hoa – Flowers
  • Mã ISBN: 978-604-78-8911-2
  • Tác giả: Minh Long
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Bé nhận biết môi trường xung quanh – Hoa – Flowers

Về tác giả: Minh Long

Tìm mua sách nếu có bán: