Bé ơi, tô màu thật là vui Tập 4. Song ngữ Việt – Anh (3-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé ơi, tô màu thật là vui Tập 4. Song ngữ Việt – Anh (3-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-978-215-2
  • Tác giả: Mã Đức
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Trần Thị Mai Lan
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH VNBOOKS, số nhà 864 đường Phúc Diễn, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP In TM Á Phi
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/01/2020

Thông tin về sách: Bé ơi, tô màu thật là vui Tập 4. Song ngữ Việt – Anh (3-6 tuổi)

Về tác giả: Mã Đức

Tìm mua sách nếu có bán: