Bé tập kể chuyện – Mỗi tuần một câu chuyện – Chú dê đen

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tập kể chuyện – Mỗi tuần một câu chuyện – Chú dê đen
  • Mã ISBN: 978-604-1-13585-7
  • Tác giả: Nhiều tác giả (Quỳnh Giang kể, Quốc Việt – Trí Đức vẽ)
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Nhi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Bé tập kể chuyện – Mỗi tuần một câu chuyện – Chú dê đen

Về tác giả: Nhiều tác giả (Quỳnh Giang kể, Quốc Việt – Trí Đức vẽ)

Tìm mua sách nếu có bán: