Bé tập tạo hình (5-6 tuổi) (Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tập tạo hình (5-6 tuổi) (Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới)
  • Mã ISBN: 978-604-55-3788-6
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền Đinh Thị Thu Hồng Diệu Linh
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Tâm
  • Đối tác liên kết: Công ty CP In KHCN Hà Nội, Lô B2-3-6B, KCN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in Khoa học Công nghệ Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Bé tập tạo hình (5-6 tuổi) (Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới)

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền Đinh Thị Thu Hồng Diệu Linh

Tìm mua sách nếu có bán: