Bé tập tô chữ – tô màu tập 1 (dành cho trẻ dưới 6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tập tô chữ – tô màu tập 1 (dành cho trẻ dưới 6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-52-8179-6
  • Tác giả: Huỳnh Vy
  • Nhà xuất bản: Đồng Nai
  • Biên tập viên: Lê Thị Cẩm Vân
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Hoa Hồng – 46 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Bé tập tô chữ – tô màu tập 1 (dành cho trẻ dưới 6 tuổi)

Về tác giả: Huỳnh Vy

Tìm mua sách nếu có bán: