Bé tập tô và làm quen với chữ cái Tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tập tô và làm quen với chữ cái Tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9907-35-7
  • Tác giả: Lê Tuệ Minh – Lê Thu Ngọc
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Hồ Linh Chi
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH một thành viên TM & DVVH Minh Long -P501B Nhà H2 Văn Chương – Khâm Thiên- Hà Nội
  • Nơi in: Cty Cp văn hóa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Bé tập tô và làm quen với chữ cái Tập 1

Về tác giả: Lê Tuệ Minh – Lê Thu Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: