Bé tô màu – Mùa hè của bé – phiên bản song ngữ Việt -Anh (Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tô màu – Mùa hè của bé – phiên bản song ngữ Việt -Anh (Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-55-6158-4
  • Tác giả: Nguyễn Chí Phúc (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty CP In TM Nam Hải – Cụm 12, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty in Tân Thành Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Bé tô màu – Mùa hè của bé – phiên bản song ngữ Việt -Anh (Dành cho trẻ từ 4-6 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Chí Phúc (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: