Bé tô màu – Siêu nhân quyển 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé tô màu – Siêu nhân quyển 1
  • Mã ISBN: 978-604-80-4517-3
  • Tác giả: Diệu Linh
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Lê; Bùi Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH In Phong Phú, xã Thắng Lợi, H. Thường Tín, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH in phong phú
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Bé tô màu – Siêu nhân quyển 1

Về tác giả: Diệu Linh

Tìm mua sách nếu có bán: