Bé vào lớp một – Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bé vào lớp một – Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21940-4
  • Tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị Quỳnh Anh
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Hoàng Bích Trà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ti TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã VN – Vinadataxa. Địa chỉ in Số 70/342 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Bé vào lớp một – Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết (Dành cho trẻ 5 – 6 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Minh Thảo, Vũ Thị Quỳnh Anh

Tìm mua sách nếu có bán: