BÉ VUI HỌC TẠO HÌNH (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: BÉ VUI HỌC TẠO HÌNH (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21998-5
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Đào Thị Quỳnh Như
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trương Thị Bích Châu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cổ phần in Long An. Địa chỉ in 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An. Cơ sở in: 409 Quốc lộ 1- Phường 4- Thành phố Tân An- Tỉnh Long An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/05/2020

Thông tin về sách: BÉ VUI HỌC TẠO HÌNH (Dành cho trẻ 5-6 tuổi)

Về tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Đào Thị Quỳnh Như

Tìm mua sách nếu có bán: