Bên em ngày tháng không tương tư (tập 2)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bên em ngày tháng không tương tư (tập 2)
  • Mã ISBN: 978-604-9941-76-4
  • Tác giả: Lục Mang Tinh
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hảo
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam. ĐC: 50, Đường 5, Tập thể F361, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
  • Nơi in: CTCP in Viễn Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Bên em ngày tháng không tương tư (tập 2)

Về tác giả: Lục Mang Tinh

Tìm mua sách nếu có bán: