Bến văn và những vòng sóng

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bến văn và những vòng sóng
  • Mã ISBN: 978-604-9900-81-5
  • Tác giả: Hữu Thỉnh
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Tạ Viết Đãng
  • Đối tác liên kết: LK với tác giả/ Đc: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, tp Hà Nội
  • Nơi in: Cty Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Bến văn và những vòng sóng

Về tác giả: Hữu Thỉnh

Tìm mua sách nếu có bán: