Bến xe

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bến xe
  • Mã ISBN: 978-604-976-610-7
  • Tác giả: Thương Thái Vi
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hoàng Trang
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Sách Amun- Số 14No9, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
  • Nơi in: CTCP in Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/04/2020

Thông tin về sách: Bến xe

Về tác giả: Thương Thái Vi

Tìm mua sách nếu có bán: