Bệnh học – Sách đào tạo dược sĩ đại học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bệnh học – Sách đào tạo dược sĩ đại học
  • Mã ISBN: 978-604-9892-05-9
  • Tác giả: BSCK 2 Bùi Khắc Hậu, BSCK 2 Đặng Xuân Tin; PGS. TS, TS
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Văn hóa Việt-3 Đường Hoàng Mai, Trương Định, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In TM Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Bệnh học – Sách đào tạo dược sĩ đại học

Về tác giả: BSCK 2 Bùi Khắc Hậu, BSCK 2 Đặng Xuân Tin; PGS. TS, TS

Tìm mua sách nếu có bán: