Bi hài nghiệp shopping. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mua sắm trở thành bản năng?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bi hài nghiệp shopping. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mua sắm trở thành bản năng?
  • Mã ISBN: 978-604-65-4642-9
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Phùng Huy Cường
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa – truyền thông Sống, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Bi hài nghiệp shopping. Chuyện gì sẽ xảy ra khi mua sắm trở thành bản năng?

Về tác giả: Nhiều tác giả

Tìm mua sách nếu có bán: