Bí mật của một trí nhớ siêu phàm

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí mật của một trí nhớ siêu phàm
  • Mã ISBN: 978-604-65-4769-3
  • Tác giả: Eran Katz – Người lập kỷ lục Guinness về khả năng nhớ được một dãy 500 chữ số sau chỉ một lần nghe
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Phùng Huy Cường
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách Alpha, 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: prima
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Bí mật của một trí nhớ siêu phàm

Về tác giả: Eran Katz – Người lập kỷ lục Guinness về khả năng nhớ được một dãy 500 chữ số sau chỉ một lần nghe

Tìm mua sách nếu có bán: