Bí mật đàn ông- 50 bí mật của đàn ông đàn bà muốn biết

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí mật đàn ông- 50 bí mật của đàn ông đàn bà muốn biết
  • Mã ISBN: 978-604-86-8806-6
  • Tác giả: Đỗ Quyên
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Phan Thị Ngọc Minh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hóa Việt Thư
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Song Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Bí mật đàn ông- 50 bí mật của đàn ông đàn bà muốn biết

Về tác giả: Đỗ Quyên

Tìm mua sách nếu có bán: