Bí quyết chinh phục điểm cao Hóa học 10

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Hóa học 10
  • Mã ISBN: 978-604-9876-77-6
  • Tác giả: Lưu Văn Dầu, PGS.TS Trần Trung Ninh (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Luyện, ThS. Trần Thị Thùy Dương, TS. Nguyễn Mậu Đức
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu. Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Hóa học 10

Về tác giả: Lưu Văn Dầu, PGS.TS Trần Trung Ninh (chủ biên), ThS. Nguyễn Văn Luyện, ThS. Trần Thị Thùy Dương, TS. Nguyễn Mậu Đức

Tìm mua sách nếu có bán: