Bí quyết chinh phục điểm cao Hóa học 9

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Hóa học 9
  • Mã ISBN: 978-604-9878-45-9
  • Tác giả: PGS.TS Trần Trung Ninh (chủ biên), ThS. Nguyễn Thanh Hoa, ThS. Phùng Thu Thủy, TS. Hồ Phương Hiền, TS. Phạm Thị Bình
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đinh Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu. Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Hóa học 9

Về tác giả: PGS.TS Trần Trung Ninh (chủ biên), ThS. Nguyễn Thanh Hoa, ThS. Phùng Thu Thủy, TS. Hồ Phương Hiền, TS. Phạm Thị Bình

Tìm mua sách nếu có bán: