Bí quyết chinh phục điểm cao Lịch sử 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Lịch sử 7
  • Mã ISBN: 978-604-9870-92-7
  • Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Tuấn Cường, Phạm Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên), TS.Nguyễn Văn Ninh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu. Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Lịch sử 7

Về tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Phương Thanh, Nguyễn Tuấn Cường, Phạm Thị Thanh Huyền (đồng chủ biên), TS.Nguyễn Văn Ninh

Tìm mua sách nếu có bán: