Bí quyết chinh phục điểm cao tiếng anh 11 tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết chinh phục điểm cao tiếng anh 11 tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9876-97-4
  • Tác giả: Cao Thị Thu Giang, Cù Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hương, Hà Thị Như Hoa, Nguyễn Hồng Quân, Trần Thanh Tâm
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Hải Như
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu. Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP in và DVTM Phúc An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Bí quyết chinh phục điểm cao tiếng anh 11 tập 1

Về tác giả: Cao Thị Thu Giang, Cù Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hương, Hà Thị Như Hoa, Nguyễn Hồng Quân, Trần Thanh Tâm

Tìm mua sách nếu có bán: