Bí quyết chinh phục điểm cao Toán 10 tập 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Toán 10 tập 2
  • Mã ISBN: 978-604-9870-98-9
  • Tác giả: Hoàng Viết Thuận, PGS.TS. Lê Văn Hiện (chủ biên), Phí Thị Khánh Văn, Thi Văn Bằng
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu. Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Toán 10 tập 2

Về tác giả: Hoàng Viết Thuận, PGS.TS. Lê Văn Hiện (chủ biên), Phí Thị Khánh Văn, Thi Văn Bằng

Tìm mua sách nếu có bán: