Bí quyết chinh phục điểm cao Toán 7 tập 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Toán 7 tập 1
  • Mã ISBN: 978-604-9870-95-8
  • Tác giả: Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Thị Vân, PGS.TS. Lê Văn Hiện (chủ biên), Phí Thị Khánh Văn
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Bùi Thị The
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần CCGROUP Toàn Cầu. Số 10 Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Cty CP In Ngọc Trâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Bí quyết chinh phục điểm cao Toán 7 tập 1

Về tác giả: Nguyễn Đỗ Chiến, Nguyễn Thị Vân, PGS.TS. Lê Văn Hiện (chủ biên), Phí Thị Khánh Văn

Tìm mua sách nếu có bán: