Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ – Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản (in màu)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ – Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản (in màu)
  • Mã ISBN: 978-604-56-6192-5
  • Tác giả: Akehashi Daiji. Minh hoạ: Ohta Tomoko
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Vũ Thị Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà in Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Bí quyết hạnh phúc khi nuôi dạy trẻ – Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản (in màu)

Về tác giả: Akehashi Daiji. Minh hoạ: Ohta Tomoko

Tìm mua sách nếu có bán: