Biên giới quốc gia trên biển và quy chế pháp lý của các vùng biển Việt Nam

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Biên giới quốc gia trên biển và quy chế pháp lý của các vùng biển Việt Nam
  • Mã ISBN: 978-604-9927-22-5
  • Tác giả: Lê Thái Dũng (biên soạn)
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Lưu Xuân Lý
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Trí thức Việt, số 216A10, tập thể Quân đội, tổ 33, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP Gama Quốc Tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/04/2020

Thông tin về sách: Biên giới quốc gia trên biển và quy chế pháp lý của các vùng biển Việt Nam

Về tác giả: Lê Thái Dũng (biên soạn)

Tìm mua sách nếu có bán: