Biên niên sự kiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ Tổng cục Hậu cần giai đoạn 1998-2017

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Biên niên sự kiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ Tổng cục Hậu cần giai đoạn 1998-2017
  • Mã ISBN: 978-604-51-5782-4
  • Tác giả: Đảng ủy Tổng cục Hậu cần, Quân ủy Trung ương
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Khanh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Biên niên sự kiện công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ Tổng cục Hậu cần giai đoạn 1998-2017

Về tác giả: Đảng ủy Tổng cục Hậu cần, Quân ủy Trung ương

Tìm mua sách nếu có bán: