Biến ước mơ thành hiện thực – Make your dreams come true

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Biến ước mơ thành hiện thực – Make your dreams come true
  • Mã ISBN: 978-604-58-9964-9
  • Tác giả: Pamala Oslie
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Cao Bá Định
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in Báo nhân dân TP.HCM
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Biến ước mơ thành hiện thực – Make your dreams come true

Về tác giả: Pamala Oslie

Tìm mua sách nếu có bán: