Bình giảng Văn 6 (Một cách đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bình giảng Văn 6 (Một cách đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa)
  • Mã ISBN: 978-604-0-20192-8
  • Tác giả: Lê Bảo, Vũ Dương Quỹ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Mai Thanh Hằng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu – Phường Phú Xuân – TP Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Bình giảng Văn 6 (Một cách đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa)

Về tác giả: Lê Bảo, Vũ Dương Quỹ

Tìm mua sách nếu có bán: