Bình giảng Văn 7

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bình giảng Văn 7
  • Mã ISBN: 978-604-0-20203-1
  • Tác giả: Vũ Dương Quỹ
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Mai Thanh Hằng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP in & Dịch vụ Thừa Thiên Huế. Địa chỉ in 57 Bà Triệu – Phường Phú Xuân – TP Huế- Tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/04/2020

Thông tin về sách: Bình giảng Văn 7

Về tác giả: Vũ Dương Quỹ

Tìm mua sách nếu có bán: