Bình hoa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bình hoa
  • Mã ISBN: 978-604-55-4357-3
  • Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Ngô Thu Linh
  • Đối tác liên kết: Cty CP zGroup- Nhãn sách Cẩm Phong – Số 88 ngõ 554 Trường Trinh, Đống Đa, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Cp in Savina
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Bình hoa

Về tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Tìm mua sách nếu có bán: