Bio – Oil công thức chuyên biệt cho da khô

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bio – Oil công thức chuyên biệt cho da khô
  • Mã ISBN: 978-604-66-3987-9
  • Tác giả: Mega
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đặng Thị Cẩm Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Mega lifesciences Việt Nam; Số 364 Đường Cộng Hòa Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Nơi in: CT TNHH in ấn sx TMDV Minh Minh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Bio – Oil công thức chuyên biệt cho da khô

Về tác giả: Mega

Tìm mua sách nếu có bán: