Blockchain (Tít phụ: Bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Blockchain (Tít phụ: Bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ)
  • Mã ISBN: 978-604-9945-68-7
  • Tác giả: Mark Gates
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Bùi Thị Phương Thúy
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Văn hoá và Truyền Thông 1980 Books 20-H2 Ngõ 6 Trần Kim Xuyến, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Nơi in: in Sao việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Blockchain (Tít phụ: Bản chất của Blockchain, Bitcoin, tiền điện tử, hợp đồng thông minh và tương lai của tiền tệ)

Về tác giả: Mark Gates

Tìm mua sách nếu có bán: