Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập học phần tâm lý học quân sự (dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự trình độ đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập học phần tâm lý học quân sự (dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự trình độ đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5280-5
  • Tác giả: Bộ Quốc phòng – Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Vũ Tuấn Hưng
  • Đối tác liên kết: Học viện Kỹ thuật quân sự, 236 Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Học viện Kỹ thuật quân sự
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/10/2019

Thông tin về sách: Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập học phần tâm lý học quân sự (dùng cho đào tạo kỹ sư quân sự trình độ đại học)

Về tác giả: Bộ Quốc phòng – Học viện Kỹ thuật quân sự

Tìm mua sách nếu có bán: